ㅤㅤBandırma Vagon Bakım

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤhttp://bandirma.tcdd.net

"etibank" ile etiketlenmiş yazıları görüntülüyorsunuz

Bakan Yıldırım,Demiryollarında TCDD’nin Tekel Hakkını Kaldırıyoruz.

TCDD-Tekel-Serbest-tcdd.net-haberBakan Binali Yıldırım,Demiryollarının Serbestleşmesi Konusunda Konuştu.

Yılbaşından sonra yasal düzenlemeyi yapacağız,diyen Yıldırım,sürecin nasıl işleyeceğini ve yol haritasını nasıl çizdiklerini de şöyle anlattı,Demiryollarında düşündüğümüz şey,mevcut altyapıyı değiştirdikten sonra,yeni yollar da yaptıkça,hatları TCDD’nin yanı sıra başkalarının da kullanmasını imkan veren bir düzenleme yapmak.Şu anda TCDD tekel konumunda,Yani hatları TCDD’den başka kimse kullanamaz.Halbuki şu anda hatlar müsait,Havayollarında yaptığımız işi,demiryollarında da yapacağız.Hava taşımacılığında ne yaptıysak onu uygulayacağız.Güvenlik tarafı,denetim tarafı bizde.İsteyen,parası karşılığında hatları kullanabilir.Vagonları da,isteyen bunları kiralayabilir,parası olan isterse alabilir,diye konuştu.    TCDD Bandırma Haber

Yorum yok

      AB, 15.09.2008 tarihli, 2008/58/EC  sayılı, Resmi Gazetesinde yayımlanan karara göre sodyum boratlar ve borik asitler üremeye  olumsuz etkili toksit maddeler listesine almıştır.

    AB’NİN BOR  KARARI

AB’nin sodyum boratları ve borik asidi, üreme üzerinde tehlikeli maddeler olarak sınıflandırması ilk olarak 1998 yılında gündeme gelmiş ve konu görüşülmek üzere Sınıflandırma ve Etiketleme Çalışma Grubuna havale edilmiştir.DSC01363

     Çalışma Grubunun  tavsiyesi üzere 2001 yılı Mayıs ayında sodyum boratlar ve borik asit üreme üzerinde tehlikeli  olan maddeler Kategori 3 olarak sınıflandırılmak üzere taslak 29 ATP (Teknik ilerlemenin uygulanması ) listesine dahil edilmiştir.

     Türkiye’nin girişimleri sonucunda  sodyum boratlar ve borik asit, Nisan  2004’te  listeden  çıkarılmıştır. Ancak konu, 2004 yılı Mayıs ayında beklenmedik bir kararla  üst bir çalışma grubu olan SE Grubuna ( İhtisaslaşmış Uzmanlar)  havale edilmiş ve grup, 2004 yılının Ekim ayında yapılan toplantının ardından sodyum boratlar

                                                                      Bandırma/Kuşcenneti Etibank Tahliye Sahası(Bandırma Revizörleri bu ortamda vagon kontrolü yapmaya çalışıyor..!!!)

ve borik asidin üreme üzerinde tehlikeli olan maddeler  Kategori 2 ve sodyum perboratın da kategori 3 olarak sınıflandırılmasını önermiştir. Bu ürünler ATP listesine dahil edilmiştir.

    AB komisyonu, 16.02.2007 tarihinde gerçekleştirdiği Teknik İlerleme Komitesi toplantısında sodyum  boratların ve borik asidin üreme sağlığı üzerinde zehirli etkisi olan maddeler (toxic to reproduction ) kategori 2 R60[8]-61[9]olarak sınıflandırılması teklifini  oylamış ve kabul etmiştir.

       Sodyum boratlar ve borik asitin AB’nin 67/548/EEC sayılı Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Paketlenmesi Hakkındaki  Direktif kapsamında  üreme üzerinde toksit etkisi olan maddeler ve borik olan maddeler (toxic to reproduction) Kategori2;  R60-61 olarak sınıflandırmıştır.

     AB ülkelerinin yukarıda bahsi geçen kararı en geç 01.06.2009 tarihine kadar gerekli düzenlemeleri yaparak uygulamaya geçirilecektir.

    DSC01364   AB’nin sodyum boratlar ve borik asitin sınıflandırılması ile ilgili kararı fareler, larvalar, sıçanlar üzerinde laboratuar ortamında  yapılan testlere dayanmaktadır. Yapılan bu testler hayvanlara doğrudan ağız yoluyla  ve şırınga ile yüksek miktarlarda bor verilerek  gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda birkaç kuşak sonrası hayvanlarda üreme bozukluğu tespit edilmiştir.

 

 

 

 

Artık bizden bu kadar yorum falan da yapmıyoruz.

Bandırma Vagon………………………………………………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 ㅤㅤBandırma Vagon Bakım Design by SRS Solutions